Sanayi Analizi

 GENEL BAKIŞ

İklimlendirme sanayi ürünleriyle ilgilenen Türk şirketleri 1950’li yıllarda faaliyet göstermeye başladı. 50’lerden bu yana, kriz dönemleri dışında, Türk iklimlendirme sektöründe hem üretim, hem de kapasite hızla gelişmiştir ve piyasa büyümektedir. Nüfusta ve hayat standartlarında artış daha çok iklimlendirme sanayi ürünü üretme ihtiyacına sebep olmuştur. Ancak, gerçek piyasa gelişmesi 80’lerin sonunda başladı. Türk iklimlendirme piyasasında şirketlerin sayısı ve mevcut ekipman çeşitleri 90’larda hızla arttı. Milenyum ile birlikte iklimlendirme sanayindeki atılımlar ve ürün çeşitliliği artmaya devam etmiş ve ülkemiz Avrupa’nın üretim merkezi olma yönünde önemli adımlar atmıştır.

İklimlendirme bir lüks değil gereklilik ve ihtiyaçtır. Evlerimizde kullandığımız su tesisatlarından, yiyeceklerimizi sakladığımız buzdolaplarına – derin donduruculara, evimizi ısıttığımız ısıtma sistemlerinden ortamı soğutan klimalara günlük hayatın her noktasında aktif olarak kullandığımız ürünler iklimlendirmenin birer parçasıdır.

Türk piyasası tamamen açık

Daima yeni ürünler arayışında olan Türk tüketiciler ülke içinde üretilen iklimlendirme ürünlerini tercih etmektedir, ama Türk piyasası bütün dünya ürünlerine tamamen açıktır. Bu durum, aslında, Türk iklimlendirme sanayisinin başarısına yol açmaktadır. Türk iklimlendirme sanayi üreticileri, yurtiçi piyasada sağlam müşteri bağlılığına yol açan kendi markalarını yaratmışlardır ve bu markalar, başta AB ülkeleri ve komşu ülkeler olmak üzere, yabancı piyasalarda ilerleme kaydetmektedir. Son yıllarda, sektördeki şirketler geçmişte yıllarca temsil etmiş oldukları global firmalar ile ortak girişimler kurmaya, böylece hem Türkiye hem de iklimlendirme sektörü için teknoloji transferi fırsatları yaratmaya başlamışlardır. Aynı zamanda, Türk ve uluslararası yatırımcıların kurumsal faaliyetleri uluslararası dağıtım ve pazarlamanın kapılarını açmaktadır. Türk iklimlendirme sektöründeki bu gelişmeler bir çok yabancı yatırımcının üretimlerini ülkemize kaydırmasına olanak sağlamıştır.

Sektör çeşitli dernekler içinde örgütlenmiştir

Türkiye iklimlendirme sanayi 1993 yılında örgütlenmeye başlamıştır. Bugüne gelindiğinde sektör, her geçen gün büyüyen üretim ve satış potansiyeline paralel olarak örgütlenme yapısını da hızla tamamlamıştır. İklimlendirme bugün; TOBB İklimlendirme Meclisi, ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), DOSİDER (Doğalgaz Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayi İşadamları Derneği), POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), İSEDA (İklimlendirme ve Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği) ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile büyük bir sektör haline gelmiştir.

Sektörel Panorama

Isıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, havalandırma ve klima ekipmanları, derin dondurucular, soğuk zincir ekipmanları, tesisat sistem ve elemanları ile yalıtımı kapsayan geniş ürün yelpazesiyle sektör, uluslararası pazarda da gün geçtikçe daha da etkili olmaya başlamıştır. Sektör aktörleri, yurtiçi pazarda; alım gücünün artması, insanların günlük yaşamlarında iklimlendirme ürünlerine olan ihtiyaçlarının zorunlu hal alması ve hayat standartlarının yükselmesi gibi nedenlerden dolayı sektörün hızla geliştiğine işaret etmektedir.

TOBB Üye Veri Tabanı Kayıtlarına göre bugün; Türkiye’deki her 100 firmadan 1,9’u iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermekte sektörü Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesindeki 13 kuruluş ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesindeki 3 şirket temsil etmektedir. Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 3,5’i iklimlendirme sektöründe çalışmakta iken, istihdam edilen her 100 kişiden 6’sı da mühendis olarak görev almaktadır.