Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı İçin Fizibilite Çalışması

Kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak saptanan EHİS sektörünün ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konulması için gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, bu sektörün yenilikçilik kapasitesinin artırılması, ulusal kalite ve performans standartlarının geliştirilmesi şeklindeki uzun vadeli hedeflerin yanı sıra, ülkeye ithal edilen ara malı, yardımcı mamul, aksesuar ve ekipmanın performans ve güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi ve dış pazarlara ihracatın artırılması şeklindeki kısa ve orta vadeli hedeflerin yerine getirilebilmesi için ulusal akredite bir EHİS Laboratuvarına ihtiyaç duyulduğu da ortaya konulmuştur.

Yapılan değerlendirmelere göre hedef, sadece İzmir ve Ege Bölgesi’nde kümelenmiş olan firmalara yönelik değil, tüm Türkiye çapında, Orta Doğu ve Avrupa’ya hizmet edecek ve sektörün ortak ihtiyacını karşılayacak bir akredite laboratuvarın kurulmasıdır.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 04.05.2011 tarihinde ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı çerçevesinde desteklenen çalışmalardan biri olan ESSİAD’ın “Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı İçin Fizibilite Çalışması” projesine başvurmuş ve İZKA tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Proje kapsamında üç aşamalı bir fizibilite etüdü çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar;

Laboratuvar İhtiyaç Analizi Çalışması

Analiz çalışmasına katılmayı kabul eden 29 firmanın %7’si mikro işletme, %31’i küçük işletme % 42’ü orta büyüklükte işletme ve %20’si büyük işletme sınıflarında yer almaktadır.

Görüşülen firmalara ilişkin 2011-2013 dönemi test ve kontrol giderleri

Alt Sektör

Yıllık Test ve Kontrol Giderleri  (TL)

Toplam %'si

Araç Klima ve Soğutucuları

225.330

11

Soğuk Odalar ve Soğuk Oda Cihazları

65.000

3

Soğuk Teşhir Vitrin ve Reyonları

1.105.000

55

Kombiler

500.000

25

Mekanik Tesisat ve Taahhüt Hizmetleri

21.500

1

Klima Sistem ve Aksamı

80.030

4

Diğer

30.000

1

TOPLAM

2.026.860  

100

 

Akredite Laboratuvar Fizibilite Analizi Çalışması 

Bu aşamada, bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmış ve bunun sonucunda elde edilen bulgular, fizibilite araştırması çalıştaylar yoluyla paydaşlardan toplanan bilgiler ışığında derlenmiştir. Bu fizibilite araştırmasında tarif edilen laboratuvarın akreditasyonu için mali ve teknik gereksinimler belirtilmekte yetinilmemiş, planlanan laboratuvarın işletme modeli, personel gereksinimleri, sürdürülebilirliği gibi konularda da detaylı bilgiler sunulmuştur. (Akredite Test ve Kontrol Laboratuvarı Fizibilite Etüdü)

Laboratuvar Akreditasyonu için Teknik ve Mali Gereksinimler Çalışması

Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup genellikle uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.

Önerilebilecek akreditasyon stratejisi aşağıda belirlilmektedir.

Akreditasyon ile ilgili bölümde detayları verildiği üzere, laboratuvarın akreditasyon maliyeti yaklaşık olarak 15.000 İngiliz Sterlini civarında olacaktır. Ancak, laboratuvarın faaliyete geçtikten sonra yaklaşık bir yıl boyunca akredite edilemeyeceği, bu durumda gelir elde edememekle beraber kadrosunu barındırmaya devam edeceğinden ötürü 1 yıllık işletme sermayesine ve tanıtım bütçesine ihtiyacı olacaktır. Akreditasyon öncesi bu maliyetleri akreditasyon maliyeti altında değerlendirmekte fayda bulunmaktadır.

 

Yapılan çalışma, ESSİAD’ın Laboratuvar Proje Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve yapılan inceleme sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan fizibilite araştırmasının odaklanmasını öngördüğü alt sektörleri 4 başlık altında önceliklendirmiştir.

 

Bu alt sektörler;

  1. Soğuk Teşhir Vitrin ve Reyonları,
  2. Soğuk Oda Cihaz ve Panelleri,
  3. Endüstriyel Klima Sistem ve Aksamı
  4. Ev Tipi Klima Sistem ve Aksamı olarak belirlenmiştir.

Takip eden bölümlerde yürütülen fizibilite araştırması bu karar üzerine şekillendirilmiştir.

Kaynak:Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği(ESSİAD) Web Sitesi.